Користування каміном

Home » Статті » Статті » Користування каміном

Закладка дров

Від правильної кількості, способу та часу закладання дров залежить ефективність роботи топки, її естетика та необхідність обслуговування. Сподіваємось, Вам стануть в пригоді наступні поради:

 • Кількість дров напряму впливає на те, скільки тепла з однієї закладки можна отримати. Кожна топка містить перелік власних рекомендацій, та всіх їх можна звести до єдиного переліку в залежності від футерування топки:
  • Шамот чи вермікуліт не мають особливих правил і одразу можуть розпалюватись у номінальному режимі;
  • Якщо топка футерована жаростійким бетоном, то перша закладка має бути не більшою 2кг дрібного поколу (4см х 4см х 30см) для просушки бетонів  з подальшим збільшенням ваги закладок на 1-2 кг до номінальної та розміру полін до 10см х 10см х 30см;
  • Якщо це мурована шамотна топка, то перші 2-3 закладки мають бути не більше 2-3кг дрібного поколу (4см х 4см х 30см) для просушки клеючих сумішей з подальшим збільшенням ваги закладок на 2-3 кг до номінальної та розміру полін до 10см х 10см х 30см.
 • Спосіб закладання повинен відповідати типу топки та завдання, яке переслідується, тобто в залежності від того, чи є в топці з подачею повітря через рушт, чи безруштовій. Мета ж може бути досягнення максимальної ефективності, або максимальної швидкості прогріву. В останньому випадку точка підпалювання зміщується згори донизу. Тобто чим нижче до дна ставиться гніт та підпалюється, тим швидшим буде розпалювання, та через це дещо знижуватиметься ефективність.
 • Для збільшення тривалості горіння можна збільшувати вагу завантаження закладаючи дрова грубшого поколу. Для швидкого горіння добре закладати дрова дрібного поколу, та обов’язково при цьому слід зменшити вагу завантаження, інакше надто інтенсивне горіння може привести до перегріву топки та помешкання.
 • Не варто підкидати дрова на інтенсивному горінні, оскільки відкривання дверцят призведе до стресового охолодження топки з 600-900С до 100-200С, а це негативно спливає на футерування та корпус топки. Дрова слід підкидати після завершення інтенсивного горіння, коли полум’я вже немає.
 • Закладати слід не вище 2/3 видимого внутрішнього об’єму топки. Така рекомендація пов’язана з формуванням правильного потоку горіння газів. З надто високого розташування дров горіння відбуватиметься вже в теплообміннику, де кут атаки зазвичай розраховується на мактисальну ефективність, а не витримування екстремальних температур, а димові гази охолоджуються надто швидко, не встигаючи ефективно догоріти. Також, за надмірно високої закладки, робота вторинного догоряння в топці буде неефективна.

Регулювання подачі повітря

В залежності від подачі повітря змінюється інтенсивність полум’я, потужність та теплова ефективність. Регулювати повітря слід лишень через штатний регулятор, виносну ручну чи автоматичну заслінку. Відчиняння дверцят в робочій топці прийнятне лишень для розпалювання та підкидання дров. Щоразу відкриваючи дверцята в топку потрапляє надто велика кількість повітря і топка суттєво вихолоджується. Регулювання повітря може здійснюватись в широкому діапазоні: від повної інтенсивності до повного перекриття, та користуватись цією можливістю слід розумно.

Залежність подачі повітря та температури в камері

Зі зменшенням подачі повітря температура в топці знижується і зі зниженням все менше диму та сажі догоряють. Якщо температура в топці буде меншою 400С, то сажа почне осідати на стінках топки, а якщо потік чистого повітря на скло буде замалим, то скло вкриється кіптявою. Таке використання є неефективним, спричиняє забрудення топки, димоходу та скла, а дим є шкідливим для навколишнього середовища.

Якщо в камері тримається висока температура, дрова згорятимуть ефективно, та властивість топки зберігати тепло залежить від того, наскільки добре ця камера ізольована. Різні типи топок по-різному реагують на зменшення подачі повітря:

t-flow

Топка з водяним контуром без футерування загалом не досягає достатньо високих температур в камері, та дозволяє за футерування дна тримати високу температуру в центрі топки та доцільних околицях. Внаслідок швидкої втрати тепла при перекритті подачі повітря топка миттєво охолоджується і достатньо швидко з’являється кіптява, тому регулювання подачі повітря в топці з водяним контуром без повного футерування слід проводити вкрай обережно, а за можливості не зменшувати взагалі.

Топка з водяним контуром з футеруванням має суттєво кращі теплові характеристики та дозволяє легко підтримувати викосу температуру у всій камері. Внаслідок значно менших тепловтрат з’являється можливість змінювати потужність завдяки зміні потоку вхідного повітря у значно ширшому діапазоні приктично без втрат ефективності та без кіптяви на склі, футерування залишатиметься чистим, а дим не шкодить середовищу. Завдяки цьому потужність топки може бути підібрана під помешкання та сезон паління, збільшуючи тривалість горіння без необхідності частого розпалювання. Додатковою перевагою такої модуляції потужності буде зміна тепла, що випромінюється через скло, адже незалежно від потужності топки, цього тепла все-одно буде значна частка.

Повітряна футерована топка має найменші тепловтрати та найкраще піддається регулюванню. Тепло зберігається в камері довго, а той наліт, що може з’явитись, швидко вигоряє при збільшенні подачі повітря. Завдяки незначній потужності, що споживається для підтримання температури в камері, топка може тривалий час використовуватись для гри полум’я та легко виводиться в режим тривалого горіння.

Для того, щоб збільшити накопичувальні властивості камери згоряння, сучасні топки обладнують додатковим дверним склом, що зменшує втрату тепла через дверцята та зменшує ризик перегрівання кімнати з каміном.

Потужність та ефективність

Як і будь-яка теплова машина, камін – це система, у якії всі характеристики взаємопов’язані. Постійно досліджуючи ці системи ми знайшли та дослідили кореляції між їхніми характеристиками. Наступний графік відображає поводження ефективності в процесі роботи топки:

pn

Графік відображає потужність горіння в топці протягом часу, де додатково накладено криву ефективності. При розпалюванні температура в камері є низькою, що відображається на ефективністі вцілому. Після прогріву топка виходить на номінальний режим своєї роботи, що знаходиться в діапазоні потужностей Pmin-Pmax. В цьому діапазоні коливання ефективності несуттєве, а сама ефективність топки дуже висока. Графік відображає невелике перевищення закладки дров, тому на максимально інтенсивному горінні потужність перевищує паспортну, а ефективність при цьому дещо знижується. При суттєвому перевищенні паспортного завантаження падіння ефективності в піковому горінні буде більш помітним, оскільки теплообмінник завжди розраховується на певну продуктивність. За подальшого згасання потужність падає, а з нею і ефективність, але на графіку помітно, що спадання ефективності є повільнішим, оскільки камера вже розігріта і підтримує температуру при зменшенні інтенсивності горіння.